Bài viết mới

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ

Thông báo TNTT tháng 10/2014

PDF.InEmail

Thứ ba, 30 Tháng 9 2014

 

Ban TNTT VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 10/2014 như sau:

PT194: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống

PT195: Phân tích vi sinh trong nước uống

PT196: Phân tích kim loại trong nước và nước thải

PT197:Phân tích kim loại nặng trong nước và nước thải

PT198: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi

PT199: Phân tích Enrofloxacin trong thủy sản

PT200: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước chấm

PT201: Phân tích kim loại nặng torng đất

 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Thông báo TNTT tháng 9/2014

PDF.InEmail

Thứ ba, 16 Tháng 9 2014

Ban TNTT VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 9/2014 như sau:

PT185: Phân tích Anion trong nước và nước thải

PT186: Phân tích chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

PT187: Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nước và nước thải

PT188: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng thủy sản

PT189: Phân tích Trifluraline trong thủy sản

PT190: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt và thực phẩm

PT191: Phân tích kim loại trong thị và thực phẩm

PT192: Phân tích vitamin trong sữa

PT193: Phân tích Aflatoxin trong bắp và thức ăn chăn nuôi

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thông báo TNTT tháng 8/2014

PDF.InEmail

Thứ tư, 13 Tháng 8 2014

Ban TNTT VINALAB - PT  thông báo chương trình TNTT tháng 8/2014 như sau: 

PT 178: Phân tích vi sinh trong nước uống

PT179: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và nước thải

PT180: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân bón

PT181: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân Ure

PT182: Phân tích Malachite green, Leuco Malachite green trong thủy sản

PT183: Phân tích kim loại nặng trong thủy sản

PT184: Phân tích dư lượng độc chất trong sữa

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Thông báo TNTT tháng 7/2014

PDF.InEmail

Thứ ba, 08 Tháng 7 2014

Ban TNTT VINALAB - PT thông báo chương trình TNTT tháng 7/2014

PT167: Phân tích Vi sinh trong nước và nước thải

PT168: Phân tích Kim loại trong nước và nước thải

PT169: Phân tích Kim loại nặng trong nước và nước thải

PT170: Phân tích Kim loại trong gang thép

PT171: Phân tích một số chỉ tiêu trong xi măng

PT172: Phân tích Vi sinh trong nước mắm

PT173: Phân tích Malachite green và Leuco malachite green trong thức ăn thủy sản

PT174: Phân tích các chỉ tiêu trong thủy sản thực phẩm

PT175: Phân tích Nitrofuran trong thủy sản

Thông tin chi tiết về các chương trình trên vui lòng liên hệ:

Trần Thị Kim Thùy

Đt: 08 38239450 / 0908705811

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thông báo TNTT tháng 6/2014

PDF.InEmail

Thứ hai, 09 Tháng 6 2014

Ban TNTT VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 6/2014

* VỀ MÔI TRƯỜNG

 

Mã chương trình

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Phí tham dự (VND)

PT159

Đánh giá chất lượng nước uống.

Màu sắc, độ đục, pH, độ kiềm tổng, độ cứng, độ cứng Ca, TDS, Cl-, F-

2.000.000

PT160

Vi sinh trong nước giếng, nước máy, nước sản xuất.

Tổng Vi sinh vật hiếu khí, Fecal Coliforms, Coliforms, E. coli.

2.500.000

PT161

Đánh giá độ ô nhiễm nước thải.

Ntổng, Ptổng, N_NH4+, N_NO3-, PO43-, COD, BOD5

2.000.000


* VỀ THỰC PHẨM

 

Mã chương trình

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Phí tham dự (VND)

PT162

Phân tích chất tăng trọng trong thức ăn chăn nuôi

Salbutamol, Clenbuterol

2.000.000

PT163

Phân tích dư lượng độc chất trong rau quả

NO3-, As, Cd, Pb, Hg

2.000.000

PT164

Phân tích Chloramphennicol trong thủy sản

Chloramphenicol

2.000.000

PT165

Phân tích Ethoxyquine trong thủy sản

Ethoxyquine

2.000.000

PT166

Phân tích chỉ tiêu trong nước giải khát

pH, Cu, Zn, Fe, đường tổng số, Acid sorbic, độ chua

2.000.000

 

Mọi thông tin chi tiếc vui lòng liên hệ

 -   Liên hệ: Trần Thị Kim Thùy

-   ĐT: (08) 3823 9450 / DĐ: 0908 705 811

-  Địa chỉ: VINALAB – PT– 79 Trương Định Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh.

-  Fax: (08) 3823 4439        - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "

 

Trang 1 trong tổng số 16