Bài viết mới

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ

Thông báo TNTT tháng 11/2014

PDF.InEmail

Thứ tư, 29 Tháng 10 2014

 

Ban TNTT VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 11/2014 như sau:

PT202: Phân tích chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

PT203: Phân tích vi sinh trong nước giếng, nước máy, nước sản xuất

PT204: Phân tích Dư lượng thuốc BVTV trong rau quả

PT205: Phân tích các chỉ tiêu trong thủy sản và thực phẩm

PT206: Phân tích Chloramphenicol trong thủy sản

PT207: Phân tích 3 - MCPD trong nước tương

PT208: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng mì ăn liền

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Thông báo TNTT tháng 11/2014

PDF.InEmail

Thứ tư, 29 Tháng 10 2014

 

Ban TNTT VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 11/2014 như sau:

PT202: Phân tích chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

PT203: Phân tích vi sinh trong nước giếng, nước máy, nước sản xuất

PT204: Phân tích Dư lượng thuốc BVTV trong rau quả

PT205: Phân tích các chỉ tiêu trong thủy sản và thực phẩm

PT206: Phân tích Chloramphenicol trong thủy sản

PT207: Phân tích 3 - MCPD trong nước tương

PT208: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng mì ăn liền

 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email:  

Thông báo TNTT tháng 10/2014

PDF.InEmail

Thứ ba, 30 Tháng 9 2014

 

Ban TNTT VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 10/2014 như sau:

PT194: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống

PT195: Phân tích vi sinh trong nước uống

PT196: Phân tích kim loại trong nước và nước thải

PT197:Phân tích kim loại nặng trong nước và nước thải

PT198: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi

PT199: Phân tích Enrofloxacin trong thủy sản

PT200: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước chấm

PT201: Phân tích kim loại nặng trong đất

 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Thông báo TNTT tháng 9/2014

PDF.InEmail

Thứ ba, 16 Tháng 9 2014

Ban TNTT VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 9/2014 như sau:

PT185: Phân tích Anion trong nước và nước thải

PT186: Phân tích chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

PT187: Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nước và nước thải

PT188: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng thủy sản

PT189: Phân tích Trifluraline trong thủy sản

PT190: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt và thực phẩm

PT191: Phân tích kim loại trong thị và thực phẩm

PT192: Phân tích vitamin trong sữa

PT193: Phân tích Aflatoxin trong bắp và thức ăn chăn nuôi

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thông báo TNTT tháng 8/2014

PDF.InEmail

Thứ tư, 13 Tháng 8 2014

Ban TNTT VINALAB - PT  thông báo chương trình TNTT tháng 8/2014 như sau: 

PT 178: Phân tích vi sinh trong nước uống

PT179: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và nước thải

PT180: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân bón

PT181: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân Ure

PT182: Phân tích Malachite green, Leuco Malachite green trong thủy sản

PT183: Phân tích kim loại nặng trong thủy sản

PT184: Phân tích dư lượng độc chất trong sữa

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ

Trần Thị Kim Thùy

Điện thoại: 08 3823 9450 

Fax: 08 3823 4439

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Trang 1 trong tổng số 16